De begeleiding zal het zogenaamde groepswonen stimuleren. Dit houdt niet automatisch in dat het individu minder belangrijk is. Individuele afspraken moeten worden opgenomen in het persoonlijk ondersteuningsplan. Groepsgebonden activiteiten zullen door het zorgteam zeker gestimuleerd worden.

Afspraken rondom het bijhouden van de (financiële-) administratie, het begeleiden bij de koop van kleding of andere ‘grote’ aankopen,  het begeleiden bij een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, en het al dan niet  behouden van de eigen huisarts, tandarts, fysiotherapeut e.d.  worden in het persoonlijk ondersteuningsplan beschreven.

Het zorgteam heeft een sleutel van de individuele appartementen, maar mag deze alleen in geval van nood gebruiken, tenzij  anders beschreven staat in het persoonlijk ondersteuningsplan. Ouders en de bewoner beslissen samen of de ouder wel of geen sleutel van het eigen appartement krijgen.
Het is niet wenselijk dat ouders (ook die een sleutel hebben) gebruik maken van de algemene ruimten. Ouders melden hun aan- en afwezigheid in het woonproject. Hierna gaat de ouder naar het eigen appartement van de zoon/dochter en niet naar de algemene ruimten. De maaltijdmomenten vragen extra aandacht. Binnenkomst tijdens de maaltijd wordt altijd gemeld via de centrale bel om verstoring van de maaltijd te voorkomen.