Volwaardig burgerschap is de grondhouding van het zorgteam. Volwaardig burgerschap is ook de grondhouding van de ouders en het bestuur en alle overige betrokkenen. De begeleiding van het zorgteam is pedagogisch en dus gericht op de persoonlijke groei en ontwikkeling, en de mogelijkheid van de bewoner. De nadruk ligt qua begeleiding op wat mensen kunnen en kennen. Dit betekent dat bewoners telkens het uitgangspunt zijn en ieder individu in zijn of haar waarde gelaten wordt. Voorwaarde is een open communicatie tussen bewoners, ouders, zorgteam en het bestuur. Het zorgteam is adviserend naar de bewoners.

De bewoners hebben allen een eigen appartement. Het zorgteam zal zich daar als gast opstellen. In de algemene ruimten is het zorgteam niet ‘te gast’ en zal daar vanuit een gelijkwaardige opstelling handelen.