Belangrijke besluiten dienen goed besproken te worden. Betrokkenen moeten op de hoogte gebracht worden van en mee kunnen beslissen over belangrijke besluiten.
Er is een bewonersraad die regelmatig bij elkaar komt. Daarnaast houden de ouders  groepsevaluaties,  waar verschillende onderwerpen aan de orde komen en besproken worden. Deze onderwerpen kunnen door alle betrokkenen aangedragen worden. Dit overleg zou 1 keer per kwartaal gehouden kunnen worden, maar minimaal 1 keer per jaar.