Het bestuur van De Schans bestaat uit 5 leden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden worden gekozen overeenkomstig de statuten. Het bestuur is voornamelijk beheerder van de algemene voorzieningen.

Bestuursleden maken deel uit van de verschillende commissies en organiseren regelmatig een ouderbijeenkomst om te informeren en te overleggen met de ouders/verzorgers.

De volgende commissies zijn actief:

  • De commissie Zorg
  • De commissie Buitenwerken
  • De Activiteiten commissie
  • De Interieur commissie

Vrijwilligers van De Schans, aangevuld met enkele ouders/verzorgers, verzorgen het onderhoud en reparatie van de siertuin, de groentetuin en groentekas en van de dierenverblijven. Klussen binnen en buiten worden ook wel uitgevoerd door ouders/verzorgers en vrijwilligers tijdens de twee jaarlijkse Doe -dagen op De Schans.

Wekelijks vinden 2 onderhoudswerkzaamheden plaats op:

– Maandagmorgen voor de siertuin

– Donderdagmorgen voor de overige faciliteiten