Doelstelling van Stichting De Schans:

Het realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen voor mensen met een beperking, alsmede het realiseren en instandhouden van werkvoorzieningen en recreatieve voorzieningen voor mensen met een beperking.

Het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied.

 

ANBI

RSIN: 8153 29 192

 

Het bestuur van Stichting De Schans bestaat uit:

  • Voorzitter dhr. F. Kusters
  • Secretaris mw. C. van Bavel
  • Penningmeester dhr. J. van den Broeck
  • lid dhr. A. Goos
  • lid dhr. M. Stafleu

 

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen op info@deschans-chaam.nl of door het onderstaand formulier in te vullen.