Een gezamenlijke huishouding wil niet automatisch zeggen dat er gezamenlijk gegeten wordt. Het zorgteam zal de mogelijkheid scheppen om samen te eten, maar de bewoners zijn (daar waar mogelijk) vrij in hun keuze. Vanuit het zorgteam zal gezamenlijk eten van de maaltijden gestimuleerd worden, maar gezamenlijk eten is geen absolute must. Individuele afspraken over het eten worden vastgelegd in het persoonlijk Ondersteunings Plan. Dit voorkomt problemen omdat dan altijd gerefereerd kan worden aan de persoonlijke afspraken.

De avondmaaltijd wordt bij voorkeur vers gekookt worden in het project, maar kan ook aangeleverd worden (diepvries). Benodigdheden voor de maaltijden kunnen als dat wenselijk is door de zorgaanbieder worden aangeleverd.

Deze afspraken zullen vooral in de eerste periode van bewoning gelden, maar men verwacht dat de bewoners uiteindelijk zelf gaan aangeven hoe zij hier over denken en hoe zij hier vorm aan willen geven. Dit zal een onderwerp zijn voor de bewonersraad, waarna het onderwerp volgens de afgesproken gerangschikte criteria van volwaardig burgerschap wordt afgewogen en besloten. Deze afspraak kan in de bewonersraad regelmatig worden geëvalueerd.