Samen wonen betekent niet automatisch dat bewoners verplicht mee moeten doen met het groepsgebeuren. Hier worden individuele afspraken over gemaakt in het persoonlijk ondersteuningsplan.