Door de ouders van een kind met een verstandelijke  beperking werden in het jaar 2000 de eerste gedachten geopperd om een kleinschalige huisvesting voor mensen met een verstandelijke beperking te realiseren in Chaam aan de Kerkdreef. Deze gedachte werd gedeeld met een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en in 2002 werd een eerste georganiseerde bijeenkomst gehouden.

In de jaren hierna werd veel aandacht besteed aan de ruimtelijke ordening procedures, de bouw  en het beheermodel om de faciliteiten te realiseren en te onderhouden.

Na de ingebruikname van de woonvoorziening in 2010 blijven de ouders/verzorgers nauw betrokken bij het reilen en zeilen van De Schans. De verschillende commissies  houden een nauw contact met de begeleiding over de algemene zorg, de activiteiten voor de bewoners en het beheer en onderhoud van de algemene voorzieningen.