Een huis is een thuis als er eigen keuzes gemaakt kunnen worden en er volgens eigen regels geleefd kan worden. Maar die regels en keuzes worden in gezamenlijk overleg besproken en vastgesteld. Er gelden regels die voortkomen uit het bestuur, de oudervergadering en deze zorgvisie. Huisregels zullen door de bewoners in de bewonersraad geformuleerd worden. Regels zijn onderdeel van ‘regie’. Regie uitoefenen kan o.a. door regels vast te stellen. Samenwerking is hier noodzakelijk en volgens volwaardig burgerschap ingevuld.

Regie behoort bij alle partijen te liggen omdat er sprake moet zijn van samenwerking. Uitgaande van het volwaardig burgerschap wordt de regie als volgt gerangschikt:
1. Bewoners
2. Ouders
3. Zorgaanbieder
4. Oudervergadering en bestuur
Regie kan per bewoner in het persoonlijk ondersteuningsplan nader omschreven worden. Daar waar belangenvertegenwoordiging aan de orde is kan na overleg met ouders, bewoner en zorgaanbieder de persoonlijke voorkeur en volgorde beschreven worden.