schoonmaakVoor zover mogelijk dragen de bewoners hun steentje bij in het schoonhouden van de algemene ruimten, de eigen appartementen en het uitvoeren van corveetaken. De mogelijkheden hiertoe worden beschreven in het persoonlijk ondersteuningsplan.
De zorgaanbieder is eindverantwoordelijk voor het schoonmaken van het woonproject. Zij bepalen de keuze hoe dit in te vullen (bijvoorbeeld door inzet van een schoonmaakbedrijf, gastvrouw of huishoudelijk medewerker).