Als start kan gezegd worden dat iedere medewerker verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen.

Zijn handelingen worden bepaald door wat de cliënt vraagt. Dat kunnen geplande acties zijn  en dat kunnen ook ongeplande acties zijn. Deze acties staan in het teken van het Persoonlijk Ontwikkel Plan van de betreffende cliënt in het bijzonder en ten behoeve van het verloop de algemene gang van zaken in het algemeen en het welbevinden van de bewoners.

Daarnaast is er een Prisma gedragscode* (prismacode) die aangeeft welk gedrag daarbij passend en wenselijk is.

Ten aanzien van de verschillende functieniveaus:

Alle functieniveaus moeten kunnen handelen in alle situaties die ze tegen kunnen komen. Zij kunnen daarbij terugvallen op een aanwezige collega, hun teamleider of de teamleider van de bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag).

De indicatie bepaalt mede het niveau van medewerkers die aanwezig moeten zijn bij de ondersteuning (of zij moeten geraadpleegd kunnen worden). Dat betekent in de praktijk voor de Schans dat er altijd een begeleider aanwezig zal zijn zodat aanwezige assistent begeleiders altijd terug kunnen vallen op een aanwezige begeleider (A of B).

Afhankelijk van de  hoeveelheid en samenstelling van cliënten die overdag aanwezig zijn, kan een dagdienst door een assistent begeleider A of begeleider gedaan worden.